Impressum


Podaci sukladno § 5 TMG
NOVA OPTIK Malinska d.o.o.
Ograde 4
51511 Vantačići - Malinska

HRSR.040453349
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zastupano od :
Danijela Podsečki

Kontakt
Telefon: +385 91 5284562
E-Mail: [email protected]

PDV identifikacijski broj
HR48724560715

Urednički odgovoran 
Danijela Podsečki 
Ograde 4
51511 Vantačići - Malinska


Quelle: https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html

Photo credits: Tamara Bellis on Unsplash